Hoe geef je het best feedback?

Feedback: we geven het maar al te graag. Of we denken dat we het geven maar veeleer geven we kritiek. Feedback komt van 'to feed back' en betekent letterlijk: terug voeding geven, een terugkoppeling geven. 

Eigenlijk hou je een spiegel voor aan iemand anders zodat die persoon ziet hoe hij of zij zich gedraagt of voordoet. 

Eerlijk? Het is niet makkelijk om feedback te geven, het is veel makkelijker om kritiek te geven. Ik dacht dat ik vroeger steeds feedback gaf, maar eigenlijk was het vervormde kritiek. 

Hier enkele richtlijnen die je kunnen helpen om goede feedback te geven:

 • Bereid je steeds voor, ook al geef je direct feedback. Hou gewoon even in je achterhoofd welk doel je wil nastreven. Uiteraard heb je goede bedoelingen, anders zou je ook geen feedback geven. 
 • Geef een compliment als het mogelijk is. Een voorbeeld? "Ik heb altijd gedacht dat je enorm hautain was, maar nu ik je beter leer kennen vind ik je een supermeid!"
 • Zeg het op het juiste moment: wees zeker dat de andere openstaat voor hetgeen wat je te zeggen hebt. Als iemand te moe, te emotioneel of te druk is wacht je beter af tot een ander moment. Wacht hiermee wel niet te lang, anders vergeet je het goed door te geven.
 • Neem altijd de "ik"-boodschap: spreek altijd vanuit jezelf. vb. "Ik maak me zorgen over ...", "Ik heb het gevoel dat ...", "Ik heb gemerkt dat ..."
 • Wees concreet in je commentaar, zo maak je feedback echt effectief. Zeg gewoon de feiten, zonder een oordeel of interpretatie/perceptie eraan toe te voegen. Vb. "Ik merkte dat je niet meer luisterde naar datgene ik te vertellen had omdat je steeds met je Iphone bezig was ..."
 • Heb het over het gedrag en niet over de persoon zelf! De persoon heeft iets miszegd of misdaan, praat dus over dat gedrag en niet over zijn persoontje zelf. Wat hij of zij doet is, is die persoon in wezen niet. Onlangs hoorde ik een vader tegen zijn dochter zeggen: "Amaai, ge zijt een ambetanterik"! Dat is niet zo! Ze deed misschien ambetant, maar ze is het niet! Volgende boodschap was beter geweest: "Amaai, je doet ambentant". Daarmee heb je het over het gedrag, niet over de persoon zelf! Al kan die zin nog beter geformuleerd worden! 
 • Veralgemeen niet! Het is zo snel gezegd: "Het is altijd zo ..." of "Jij doet dat altijd". Neen, zeg liever "Je bent gisteren vergeten de vaatwas leeg te maken, dit vond ik niet plezant want ik had het gevraagd". 
 • Bespreek maar 1 onderwerp tijdens de feedback! Spaar niet alle acties of gedragingen tot er een hele boel zijn en vuur ze dan af op je gesprekspartner. Neen, geef de feedback onmiddellijk als er een actie of gedrag voor jou niet ok was. Anders heeft de feedback toch geen resultaat!
 • Leg uit wat de gevolgen zijn van het gedrag, beperk het ook tot max. 2 gevolgen. 
  Vb. "Gisteren was je weer te laat op onze afspraak, ik heb het gevoel dat onze vriendschap niet veel waard is in je ogen".
  of "ik merk dat je de laatste dagen veel meer tijd neemt om je sigaret te gaan roken, dit is nefast voor de bedrijfssfeer".
 • Word niet emotioneel, blijf objectief. Als je immers in emotie gaat, gaat de gesprekspartner waarschijnlijk ook in emotie en dan zijn de gevolgen niet te overzien. 
 • Vertel mogelijk welke veranderingen je wil zien. vb. "Kun je in het vervolg ...?" of "Zou het niet beter zijn dat je ..."
 • Vertel wat niet werkt en laat de andere persoon nadenken over wat wel werkt. 
 • Vraag om reactie bij de ontvanger. Je moet immers weten wat ie denkt. Trouwens, dit bevordert ook het leereffect of de oplossing. En dat was toch de bedoeling van je feedback? 

Volgende week hebben we het over feedback ontvangen. Want ook daar is er heel wat over te schrijven. Welke tips of richtlijnen hanteer jij bij het geven van feedback? Schrijf het zeker in de comments hieronder: we kunnen er allemaal van bij leren. 

Op 24 mei gaat de DURF-dag door in Sprimont in de Ardennen: er zijn nog plaatsen vrij. Weet dat tijdens het workshop-gedeelte enorm wordt gewerkt rond communicatie (feedback, assertiviteit ...). Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wees er snel bij om je in te schrijven!